Đặt bình phong ở cửa để tăng vận khí

Vai trò của bình phong trong nhà rất quan trọng, thời xưa bình phong được sử dụng rất rộng rãi. ‘Tàng hình’ dây điện rối rắm Đặt hòn non bộ nên chọn hướng cát Bình phong có ba tác dụng chính, đó là: thay đổi vị trí của cửa, phân […]