Không nhiều người nghĩ tới chiếc tủ hay ngăn kéo đựng quần áo lại có thể là một điều gì khác, chưa nói tới nó sẽ được tận dụng làm bảng.

Nhưng không có gì là không thể. Có rất nhiều ý tưởng thông minh khi biến mặt ngoài của tủ, ngăn kéo thành những chiếc bảng đen. Với chiếc bảng này, bạn có thể ghi phân loại quần áo hay con bạn có thể vẽ vời, trang trí gì tùy thích trong nhà đẹp của mình.

Hãy thử ngắm nhìn những ý tưởng sau đây:

tu-quan-ao-1

tu-quan-ao-2

tu-quan-ao-3

tu-quan-ao-4

tu-quan-ao-5

tu-quan-ao-6

tu-quan-ao-7

tu-quan-ao-8

 

 

Bài viết tham khảo:

Tags