Tiết kiệm không gian là bắt buộc trong các phòng đông người, nhỏ gọn, để có nhiều không gian. Bắt đầu từ đó, một nhà thiết kế thông minh Orla Reynolds tạo ra một đồ nội thất tiết kiệm không gian.

Cô tạo ra một tủ ăn sáng, nó là một tủ hoạt động độc lập gồm bốn ghế ăn uống và hai bàn ăn, khi được đặt với nhau sẽ là một tập hợp phòng ăn. Đây là một trong những tiết kiệm không gian nội thất và đồ nội thất sáng tạo.

Bàn ăn đầy màu sắc

Bàn ăn đầy màu sắc

Ghế bàn ăn

Ghế bàn ăn

Không gian ghế từ lưu trữ

Không gian ghế từ lưu trữ

Lưu trữ bàn ăn và ghế

Lưu trữ bàn ăn và ghế

Nội thất tủ lưu trữ bàn ghế

Nội thất tủ lưu trữ bàn ghế

Tạo tủ lưu trữ sáng tạo

Tạo tủ lưu trữ sáng tạo

Tủ lưu trữ màu trắng

Tủ lưu trữ màu trắng

Nó là tủ lưu trữ cho phòng ăn sáng tạo. Bởi vì khái niệm đồ nội thất kết hợp kệ tủ và bàn ăn uống trong một thiết kế sáng tạo. Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp từng phần của các kệ sách để tạo ra cấu hình mong muốn của bạn.

 

Bài viết tham khảo:

Tags

 
 

3 Comments