Đồ vật không chỉ để sử dụng hàng ngày mà còn có thể biến thành những vật trang trí sáng tạo.

Ghế ngồi xếp chữ.

Ghế ngồi xếp chữ.

 Salon hình con vật.

Salon hình con vật.

 Bàn nhiều ngăn trong một.

Bàn nhiều ngăn trong một.

 Ghế ngồi thiên nhiên.

Ghế ngồi thiên nhiên.

 Chân bàn... siêu quái.

Chân bàn… siêu quái.

 Ô tô cũng có thể thành giường.

Ô tô cũng có thể thành giường.

Ghế ngồi tạo từ... hai đôi chân.

Ghế ngồi tạo từ… hai đôi chân.

 

Bài viết tham khảo:

Tags

 
 

1 Comment