Tạo thêm một bổ sung tuyệt vời vào nơi làm việc của bạn không phải là dễ dàng. Trong bộ sưu tập này, bạn sẽ khám phá ra các kỹ thuật đơn giản như sử dụng bàn ăn của bạn như là một bàn làm việc, cho phép bạn có thêm không gian cho những thứ khác.

Thêm sự sáng tạo ý tưởng này bạn có thể thêm vào bàn ăn của bạn một túi lưu trữ. Điều này cho phép bàn được chia thành các phân vùng để lưu sách, tạp chí và thư mục của bạn, và cũng cung cấp thêm không gian để lưu trữ các mục cần thiết. Đây là một ý tưởng tuyệt vời cho những người có nhu cầu tiết kiệm không gian trong thiết kế nhà của họ.

Bàn ăn và bàn làm việc

Bàn ăn và bàn làm việc

Khu vực bàn ăn hiện đại

Khu vực bàn ăn hiện đại

Bao quanh bàn bằng kim loại

Bao quanh bàn bằng kim loại

Một phần làm việc của bàn ăn

Một phần làm việc của bàn ăn

Bài viết tham khảo:

Tags

 
 

2 Comments