Phòng ăn đa chức năng

Phòng ăn là nơi sum họp các thành viên trong gia đình mỗi ngày. Vì vậy phòng ăn buồn tẻ và ít không gian lưu thông, bạn cần bài trí để nó phù hợp với không gian gia đình. Sư kết hợp dưới đây sẽ tạo ra một phòng chức […]