Cách khắc phục phòng khách quá dài

Tạo tâm điểm cho căn phòng sắp xếp nội thất vuông góc với căn phòng chính là những cách hiệu quả để khắc phục nhược điểm của phòng khách chiều dài lớn. Phòng khách dài  Ai cũng biết việc trang trí nội thất và bài trí phòng khách dài chẳng […]