Phá thế đất

Có đôi khi hình dạng của khu đất “làm khó” kiến trúc sư không ít. Trong trường hợp này, khu đất có diện tích tương đối lớn, nhưng hình thù khá đặc biệt.     Vì thế, nếu đưa công trình vào không khéo thì phần diện tích còn lại không […]