Cảm hứng gothic trong nhà bạn

Kể từ khi ra đời từ những năm 1200 SCN, kiến trúc theo lối gothic đã có sức ảnh hưởng lớn. Trên thế giới, không có công trình theo lối thiết kế này lại giống nhau. Không những các nhà thờ lớn được xây theo phong cách này mà ngày […]