Bộ bếp Attitude hiện đại của Arthur Bonnet

Bộ bếp Attitude là một thiết kế đương đại sử dụng gỗ theo một cách thức hiện đại, trong khi vẫn tôn trọng kỹ thuật chế tác tủ kệ truyền thống của Pháp. Là thiết kế của Marc Moreau thực hiện cho nhà sản xuất thiết bị bếp đến từ […]