Những kiểu cửa sổ theo phong thủy đuổi tiền đi

Cửa sổ là một nơi quan trọng để giữ gió và khí. Theo phong thủy, cửa sổ trong nhà cần tránh 3 kiểu sau đây nếu không muốn “xua đuổi” tài lộc đi. Cách sử dụng đá trong vườn Các loại cây giải độc trong nhà Trong phong thủy có […]