Cây xanh chẳng ngại bếp

Cuộc sống hiện đại khiến con người ngày càng muốn gần gũi hơn với thiên nhiên. Điều này đã có thể thực hiện dễ dàng với hệ thống ngăn chứa kết hợp với chậu cây của Toyo. Với sản phẩm mang tên “Herb pot”, các chậu cây kết hợp với […]