Bồn rửa ‘Vanity’ màu đen và trắng từ Kerasa

Aqua Libre là một bộ sưu tập của đồ nội thất phòng tắm kiểu hiện đại từ Kerasan, trong đó họ trình bày một số bồn rửa thú vị đặc trưng bởi chức năng và phong cách hiện đại. Những bồn rửa rất thực tế, bởi vì có thể dễ dàng tích […]