“Làm bếp là một nghệ thuật” là ý nghĩa mang lại của những nghệ sĩ toàn ba đã phù phép cho các loại thứ ăn, trái cây thành những ngôi nhà và phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt.

thuc-pham-1

 

thuc-pham-2

 

thuc-pham-3

 

thuc-pham-4

 

thuc-pham-5

 

thuc-pham-6

 

thuc-pham-7

 

thuc-pham-8

 

thuc-pham-9

 

thuc-pham-10

 

thuc-pham-11

 

thuc-pham-12

 

 

Xem thêm:

Tags

 
 

5 Comments